Theo một nghiên cứu, người Mỹ da đen sử dụng thuốc giảm đau nhóm opioid hơn người Mỹ da trắng.…
Đăng tại mục Thông tin y học