Không cần đến nhiệt, chỉ cần một mái tóc ẩm là bạn đã có thể tự làm một mái tóc…
Đăng tại mục Tóc đẹp