Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hen là một hiểm họa của loài người, là một trong các…
Đăng tại mục Người cao tuổi