Bé gái có nguy cơ mất khả năng làm mẹ khi trưởng thành còn bé trai có thể thành “thái…
Đăng tại mục Mẹ và bé